Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 LIKES

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 LIKES

 
A fond la vie (4)
 

A Fond la Vie / 7 LIKES

 
La Prière (6ème Partie)
 

La Prière / 7 LIKES

 
Les enfants, une bénédiction
 

Une pensée pour ta famille / 7 LIKES

 
Les Anges version complète
 

Sermon pour les enfants - TYA / 7 LIKES

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 7 LIKES

 
Daniel (Fizarana 31)
 

Bokin'i Daniela / 7 LIKES

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 6 LIKES