Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Mme Margery Herinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Fr Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Fr Xavier Rakotomamonjy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES

 
Fr Dina Sandinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 VUES