Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 mai 2021

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 15 novembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 27 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 septembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 septembre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 septembre 2020

 
Fr Xavier Rakotomamonjy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 janvier 2021