Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 octobre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 octobre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 septembre 2020

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 28 septembre 2020

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 25 septembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 septembre 2020

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 septembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 18 septembre 2020