Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 10 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 LIKES

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES