Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 20 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 13 LIKES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 11 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 LIKES

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES