Pasteur Paul Ratsara - 22 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 22 mai 2021

 
JAMENCO -  PARDON & GRACE
 

Sermon pour les enfants - TYA / 7 mai 2022

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 18 octobre 2020

 
Daniel (Fizarana 23)
 

Bokin'i Daniela / 12 décembre 2021

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 9 mai 2021

 
JAMENCO  - Le sanctuaire (partie 1)
 

Sermon pour les enfants - TYA / 21 février 2022

 
Sois dévoué
 

Sermon pour les enfants - TYA / 26 septembre 2021