Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 septembre 2020

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 25 septembre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 octobre 2020

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 octobre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 octobre 2020

 
Un Jour, Une Promesse #2
 

Un Jour, une Promesse / 14 octobre 2020

 
Fomba fiatrehana ny asthme
 

Fiainana be dia be / 8 octobre 2020