Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 juillet 2021

 
Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 juillet 2021

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 9 juillet 2021

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 5 juillet 2021

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 juillet 2021

 
Aza mierika, aza mijanona (Andro 5)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 8 juillet 2021