Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 3 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 2 LIKES

 
Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 1 LIKES

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 1 LIKES

 
Aza mierika, aza mijanona (Andro 5)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 0 LIKES

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 0 LIKES