Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse / 2 LIKES

 
Fomba fiatrehana aretim-bavony
 

Fiainana be dia be / 2 LIKES

 
Fomba fiatrehana homamiadan'ny prostate
 

Fiainana be dia be / 2 LIKES

 
Fomba fiatrehana ny asthme
 

Fiainana be dia be / 2 LIKES