Ilay fanantenana Lehibe n°04
 

Fanantenana Lehibe / 2 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°05
 

Fanantenana Lehibe / 2 LIKES

 
Aza mierika, aza mijanona (Andro 5)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 2 LIKES

 
Daniel (Fizarana 3)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Daniel (Fizarana 14)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Daniel (Fizarana 18)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Daniel (Fizarana 19)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Pasteur Heriniaina Randriamanantena
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES