Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 septembre 2020

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 mai 2021

 
DHAL DE LENTILLES
 

Sakafo ara-pahasalamana / 8 septembre 2021

 
MANIRY HIROSO AMIN'NY FANAMBADIANA AHO. INONA NO TOKONY ATAOKO. (Tapany 3)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 15 avril 2021

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 janvier 2022

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 15 novembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 8 novembre 2020