Daniel (Fizarana 3)
 

Bokin'i Daniela / 11 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 8)
 

Bokin'i Daniela / 1 septembre 2021

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 juin 2021

 
Daniel (Fizarana 6)
 

Bokin'i Daniela / 10 août 2021

 
Daniel (Fizarana 20)
 

Bokin'i Daniela / 21 novembre 2021

 
Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 10)
 

Bokin'i Daniela / 12 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 25 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 15)
 

Bokin'i Daniela / 16 octobre 2021