Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 3)
 

Bokin'i Daniela / 11 juillet 2021

 
A fond la vie (4)
 

A Fond la Vie / 13 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 3 octobre 2021

 
Zah Faly N°5
 

Zah faly / 28 mai 2021

 
Daniel (Fizarana 11)
 

Bokin'i Daniela / 18 septembre 2021

 
A fond la vie (1)
 

A Fond la Vie / 11 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 8)
 

Bokin'i Daniela / 1 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 12 septembre 2021