Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 13 novembre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 21 octobre 2020

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 26 octobre 2020

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 octobre 2020

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 octobre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 octobre 2020

 
Fomba fiatrehana homamiadan'ny prostate
 

Fiainana be dia be / 7 octobre 2020

 
Etre le Meilleur de Soi (2eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 25 septembre 2020

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 28 septembre 2020