Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 septembre 2020

 
Ilay fanantenana Lehibe n°03
 

Fanantenana Lehibe / 23 juin 2021

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 13 novembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 15 novembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 8 novembre 2020

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 16 octobre 2020

 
Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 4 février 2021