Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Un Jour, Une Promesse #1
 

Un Jour, une Promesse /

 
Un Jour, Une Promesse #2
 

Un Jour, une Promesse /

 
Un Jour, Une Promesse #3
 

Un Jour, une Promesse /

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse /

 
Fomba fiatrehana aretim-bavony
 

Fiainana be dia be /