Zah Faly N°1
 

Zah faly / 24 mai 2021

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 23 mai 2021

 
Pasteur Paul Ratsara - 22 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 22 mai 2021

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 mai 2021

 
Tsara raha tenenina ny fihetseham-po
 

Fanabeazana miabo / 16 mai 2021

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 9 mai 2021

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 mai 2021