Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 23 septembre 2020

 
Fomba fiatrehana aretim-bavony
 

Fiainana be dia be / 24 septembre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 septembre 2020

 
Fr Xavier Rakotomamonjy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 16 janvier 2021

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 13 novembre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 15 novembre 2020

 
Un Jour, Une Promesse #4
 

Un Jour, une Promesse / 16 novembre 2020