Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES