Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 5 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 5 VUES

 
La véritable histoire de l'avenir #1
 

La véritable histoire de l'avenir / 5 VUES

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 VUES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 VUES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 VUES

 
Ilay fanantenana lehibé (07)
 

Fanantenana Lehibe / 5 VUES