Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 4 février 2021

 
Ulcère gastrique
 

Fiainana be dia be / 30 décembre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 mai 2021

 
Tsara raha tenenina ny fihetseham-po
 

Fanabeazana miabo / 16 mai 2021

 
Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 mai 2021

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 27 octobre 2020

 
Fomba fiatrehana homamiadan'ny nono
 

Fiainana be dia be / 30 octobre 2020

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 octobre 2020