Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy /

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy /