Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fr Xavier Rakotomamonjy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fr Dina Sandinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES