Daniel (Fizarana 22)
 

Bokin'i Daniela / 4 décembre 2021

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 12 juin 2021

 
Daniel (Fizarana 21)
 

Bokin'i Daniela / 30 novembre 2021

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 23 mai 2021

 
Etre le Meilleur de Soi (7éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 13 novembre 2020

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 15 août 2021

 
Maniry hiroso amin'ny fanambadiana. Inona no tokony ataoko. (Tapany 4)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 22 avril 2021

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 février 2022

 
MANIRY HIDITRA AMIN'NY FANAMBADIANA AHO. INONA NO TOKONY ATAOKO ? (Tapany 2)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 8 avril 2021