Daniel (Fizarana 15)
 

Bokin'i Daniela / 4 VUES

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 3 VUES

 
Mila oha-piainana tsara ny ankizy
 

Fanabeazana miabo / 3 VUES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fr Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fr Xavier Rakotomamonjy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fr Dina Sandinirina
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES