Ilay fanantenana Lehibe n°02
 

Fanantenana Lehibe / 4 LIKES

 
Daniel (Fizarana 2)
 

Bokin'i Daniela / 4 LIKES

 
Daniel (Fizarana 31)
 

Bokin'i Daniela / 4 LIKES

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 3 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (2eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES