Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 6)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Merveilleuse Nature
 

Sermon pour les enfants - TYA / 6 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 LIKES

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 5 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (1ere Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 5 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (7éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 5 LIKES

 
La véritable histoire de l'avenir #7
 

La véritable histoire de l'avenir / 5 LIKES