Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 15 août 2021

 
Pasteur Paul Ratsara - 29 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 29 mai 2021

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 26 mai 2021

 
Zah Faly N°2
 

Zah faly / 25 mai 2021

 
Etre le Meilleur de Soi (7éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 13 novembre 2020

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 18 octobre 2020

 
MANIRY HIROSO AMIN'NY FANAMBADIANA AHO. INONA NO TOKONY ATAOKO. (Tapany 3)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 15 avril 2021

 
MANIRY HIDITRA AMIN'NY FANAMBADIANA AHO. INONA NO TOKONY ATAOKO ? (Tapany 2)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 8 avril 2021

 
Etre le Meilleur de Soi (1ere Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 18 septembre 2020