Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 avril 2021

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 12 juin 2021

 
Bible et Prophétie
 

Espoir 21 / 17 octobre 2021

 
Pasteur Paul Ratsara - 29 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 29 mai 2021

 
Zah Faly N°2
 

Zah faly / 25 mai 2021

 
Kimbap
 

Sakafo ara-pahasalamana / 10 octobre 2021

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 9 mai 2021

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 15 août 2021