Ilay fanantenana lehibé (07)
 

Fanantenana Lehibe / 5 VUES

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 5 VUES

 
TOFU BAOLINA
 

Sakafo ara-pahasalamana / 5 VUES

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 5 VUES

 
Daniel (Fizarana 11)
 

Bokin'i Daniela / 5 VUES

 
Daniel (Fizarana 15)
 

Bokin'i Daniela / 5 VUES

 
Daniel (Fizarana 17)
 

Bokin'i Daniela / 5 VUES

 
Daniel (Fizarana 20)
 

Bokin'i Daniela / 5 VUES

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 4 VUES