Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 3 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (6éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 VUES

 
La véritable histoire de l'avenir #1
 

La véritable histoire de l'avenir / 3 VUES

 
La véritable histoire de l'avenir #3
 

La véritable histoire de l'avenir / 3 VUES

 
Bonne fête maman
 

Sermon pour les enfants - TYA / 3 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fomba fiatrehana fahatsentseman'ny lalan dra
 

Fiainana be dia be / 3 VUES