Daniel (Fizarana 2)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 1 LIKES

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 8)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
DHAL DE LENTILLES
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (2eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 0 LIKES