Daniel (Fizarana 19)
 

Bokin'i Daniela / 13 novembre 2021

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 juillet 2021

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 avril 2021

 
Daniel (Fizarana 18)
 

Bokin'i Daniela / 7 novembre 2021

 
Daniel (Fizarana 27)
 

Bokin'i Daniela / 9 janvier 2022

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 9 janvier 2022

 
Ilay fanantenana lehibé (07)
 

Fanantenana Lehibe / 23 juin 2021