Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 12 juin 2021

 
Daniel (Fizarana 7)
 

Bokin'i Daniela / 15 août 2021

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 29 avril 2021

 
DHAL DE LENTILLES
 

Sakafo ara-pahasalamana / 8 septembre 2021

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 9 mai 2021

 
Bible et Prophétie
 

Espoir 21 / 17 octobre 2021

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 12 juin 2021