Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 4 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 LIKES

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 4 LIKES

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 3 LIKES

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 3 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 3 LIKES

 
Mila oha-piainana tsara ny ankizy
 

Fanabeazana miabo / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (3eme Lecon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 LIKES