Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 VUES

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 VUES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonadrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 VUES

 
Un Jour, Une Promesse #2
 

Un Jour, une Promesse / 1 VUES

 
Fomba fiatrehana ny asthme
 

Fiainana be dia be / 1 VUES

 
La FOI
 

Sermon pour les enfants - TYA / 1 VUES

 
Moise episode 2
 

Sermon pour les enfants - TYA / 1 VUES