Daniel (Fizarana 24)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 25)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
Tofu
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 26)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES

 
La courtoisie…
 

Une pensée pour ta famille / 1 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Mahereza, Matanjaha!
 

Mahereza, Matanjaha / 1 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Daniel (Fizarana 29)
 

Bokin'i Daniela / 1 LIKES