Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Fenorado Andriamparany
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Fampiasam-batana
 

Fiainana be dia be / 1 LIKES

 
La FOI
 

Sermon pour les enfants - TYA / 1 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°06
 

Fanantenana Lehibe / 1 LIKES

 
TOFU BAOLINA
 

Sakafo ara-pahasalamana / 1 LIKES

 
Le Fruit du jour: l'Amour (Jour 1)
 

Les Fruits de l'Amour / 1 LIKES

 
Le Fruit du jour : La Joie (Jour 2)
 

Les Fruits de l'Amour / 1 LIKES