Daniel (Fizarana 9)
 

Bokin'i Daniela / 12 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 6)
 

Bokin'i Daniela / 10 août 2021

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 9 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 16)
 

Bokin'i Daniela / 27 octobre 2021

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 5 juillet 2021

 
Gratin de pomme de terre
 

Sakafo ara-pahasalamana / 23 novembre 2021

 
Daniel (Fizarana 24)
 

Bokin'i Daniela / 19 décembre 2021

 
Pasteur Paul Ratsara - 11 Juin 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 11 juin 2021

 
TOFU BAOLINA
 

Sakafo ara-pahasalamana / 5 août 2021