Daniel (Fizarana 8)
 

Bokin'i Daniela / 4 VUES

 
Zah Faly N°4
 

Zah faly / 3 VUES

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 3 VUES

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 3 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (5eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (6éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 3 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 3 VUES

 
Fomba fiatrehana fahatsentseman'ny lalan dra
 

Fiainana be dia be / 3 VUES