Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 6)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 LIKES

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 5 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (1ere Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 5 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (7éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 5 LIKES

 
Ulcère gastrique
 

Fiainana be dia be / 5 LIKES