Zah Faly N°4
 

Zah faly / 4 LIKES

 
Zah Faly N°5
 

Zah faly / 4 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 29 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 4 LIKES

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 4 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 11 Juin 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 4 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°01
 

Fanantenana Lehibe / 4 LIKES

 
Ilay fanantenana Lehibe n°02
 

Fanantenana Lehibe / 4 LIKES

 
Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 4 LIKES