Pasteur Paul Ratsara - 11 Juin 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 6 LIKES

 
raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Ulcère gastrique
 

Fiainana be dia be / 6 LIKES

 
Ilay fanantenana lehibé (07)
 

Fanantenana Lehibe / 6 LIKES

 
Aza mijanona amin'ny tany lemaka (Andro 1)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 LIKES

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 5)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES