raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 novembre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonadrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 4 novembre 2020

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 novembre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 9 novembre 2020

 
Etre le Meilleur de Soi (4eme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 9 octobre 2020

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 octobre 2020

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 24 octobre 2020