Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 VUES

 
Un Jour, Une Promesse #3
 

Un Jour, une Promesse / 2 VUES

 
Fomba fiatrehana homamiadan'ny prostate
 

Fiainana be dia be / 2 VUES

 
MoIse Episode 3
 

Sermon pour les enfants - TYA / 2 VUES