Zah Faly N°4
 

Zah faly / 27 mai 2021

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 26 mai 2021

 
Zah Faly N°2
 

Zah faly / 25 mai 2021

 
Zah Faly N°1
 

Zah faly / 24 mai 2021

 
Zaza mandala fihavanana
 

Fanabeazana miabo / 23 mai 2021

 
Pasteur Paul Ratsara - 22 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 22 mai 2021

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 19 mai 2021

 
Tsara raha tenenina ny fihetseham-po
 

Fanabeazana miabo / 16 mai 2021

 
Dieu veut passer du temps avec nous
 

Sermon pour les enfants - TYA / 15 mai 2021