Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES