Pasteur Haja Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 14 mai 2021

 
Les lois d'Amour
 

Sermon pour les enfants - TYA / 18 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 29)
 

Bokin'i Daniela / 22 janvier 2022

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 22 janvier 2022

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 mai 2021

 
Pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 mai 2021

 
Maniry hiroso amin'ny fanambadiana aho. Inona ny tokony ataoko ? (Tapany 5)
 

Te hiroso amin'ny fanambadiana aho / 29 avril 2021

 
Le Fruit du jour : La Paix (Jour 3)
 

Les Fruits de l'Amour / 5 septembre 2021

 
Le fruit du jour : La Patience (Jour 4)
 

Les Fruits de l'Amour / 8 septembre 2021