Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Raoeliarijao
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Pierrot Rafidinjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 2 LIKES

 
Un Jour, Une Promesse #3
 

Un Jour, une Promesse / 2 LIKES