Pasteur Jao Jean Réné
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 10 février 2022

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 25 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 10)
 

Bokin'i Daniela / 12 septembre 2021

 
Daniel (Fizarana 17)
 

Bokin'i Daniela / 30 octobre 2021

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 5 juillet 2021

 
Daniel (Fizarana 15)
 

Bokin'i Daniela / 16 octobre 2021

 
Daniel (Fizarana 30)
 

Bokin'i Daniela / 30 janvier 2022