Pasteur Paul Ratsara - 11 Juin 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 7 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (7éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 7 VUES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 VUES

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 VUES

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 7 VUES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 VUES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 6 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (1ere Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 6 VUES

 
Etre le Meilleur de Soi (6éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 6 VUES