Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 8 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 22 Mai 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 7 LIKES

 
Pasteur John Andrianasoa
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 LIKES

 
Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 7 LIKES

 
Ulcère gastrique
 

Fiainana be dia be / 7 LIKES

 
Miakatra hatrany (andro 3)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 LIKES

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 7 LIKES

 
Daniel (Fizarana 13)
 

Bokin'i Daniela / 7 LIKES