Daniel (Fizarana 1)
 

Bokin'i Daniela / 2 LIKES

 
Miainga, mialà (Andro 2)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 2 LIKES

 
Zah Faly N°3
 

Zah faly / 1 LIKES

 
Pasteur Robert Rasolonomenjanahary
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Pasteur Wesley Orieux
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 1 LIKES

 
Avelao hanao fanandramana ny zaza
 

Fanabeazana miabo / 1 LIKES

 
Pasteur Paul Ratsara - 05 Jona 2021
 

Mahereza, Matanjaha / 1 LIKES

 
Mila oha-piainana tsara ny ankizy
 

Fanabeazana miabo / 1 LIKES

 
Etre le Meilleur de Soi (6éme Leçon)
 

Etre le Meilleur de Soi / 1 LIKES