Pasteur Haja. Raharijaona
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Pasteur Velomanantsoa Rajaonarison
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 6 LIKES

 
Ilay fanantenana lehibé (07)
 

Fanantenana Lehibe / 6 LIKES

 
Manohy ny Fifandraisana (Andro 4)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 LIKES

 
Fampaherezana (Andro 6)
 

Aza mijanona amin'ny tany lemaka / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 4)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Daniel (Fizarana 6)
 

Bokin'i Daniela / 6 LIKES

 
Pasteur Rado Rakotonandrasana
 

Ilay Fitiavana Mandresy / 5 LIKES